Grön omsorg

Grön omsorg

Begreppet Grön omsorg myntades i Norge i slutet av 1990-talet, där man startade en konceptutveckling av omsorgsverksamhet i kombination med lantgårdens resurser. LRF (Lantbrukarnas riksförbund) definierar begreppet som ”Meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med behov av särskilt stöd”.

På Ängabacken kan vi erbjuda människor att komma och delta i gårdens verksamhet i samarbete med till exempel ett dagcenter.  I samarbete med dagcenter Måsen (Hjo kommun)  har vi haft daglig verksamhet och sommarläger för personer med särskilda behov.  Att sköta om hästar, får och höns är en självklar del av den verksamheten. Att vårda istället för att vårdas är ett nyckelord.

Då vi är helt beroende av våra hästar för skötseln av gården blir det en hel del hästkörning såsom att köra hem foder, vårbruk, slåtter och inomgårdskörning av olika slag.

Välkommen att höra av er om ni som kommun, särskola, gruppboende eller dagcenter är intresserade av ett sådant samarbete. Ni kan läsa mer om Grön omsorg här.