Länkar

LÄNKAR

Simon Rimshult Design & Illustration, www.rimshult.com
Andra halvan bakom Fägatan – unika upplevelser på landsbygden. Sedan några år tillbaka granne och god vän sedan barndomen. Simon är också designern bakom Naturnära Hästkraft och föreningen Sveriges Hästkörares fina logotyper. Kan varmt rekommendera honom för design och illustrationsuppdrag!

Hälde Hästkraft, www.haldehastkraft.se
Samarbetspartner och mentor. Trots långa avstånd (Vittsjö – Hjo) gör vi emellanåt arbetsbyten med varandra och tar på oss gemensamma projekt. Lärde känna Sigvard Gustavsson på Hälde Hästkraft då han var en av instruktörerna under min kuskutbildning 2007-2008.

Föreningen Sveriges Hästkörare, www.hastkorare.se
Rikstäckande förening för brukshästkörning. Har varit medlem sedan 2007 och även styrelsemedlem och redaktör för medlemstidningen Moderna Hästkrafter under ett antal år. Gör en viktig insats för bevarandet samt kompetens-, redskaps- och metodutveckling inom hästkörning.

Silvaskog AB, www.silvaskog.se
För ett ekosystembaserat skogsbruk. Företaget bakom Lübeckmodellens införande i Sverige. En skogsbruksmodell som vi gärna arbetar emot.

Grön arena, www.hushallningssallskapet.se
Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Naturnära Hästkraft är sedan 2015 en godkänd sådan gård.

Kultes gård, www.kultesgard.se
Kultes gård är ett företag utanför Karlsborg som utför trädfällning, stubbfräsning samt arboristtjänster i hela Skaraborg med omnejd. Företaget är specialiserade på avancerad trädfällning, dvs fällning av träd som står illa till, där det behövs specialkompetens för att överhuvudtaget kunna genomföra en nedtagning. Det kan exempelvis vara övergrova träd, trångt i närområdet eller så lutar trädet mycket. Motormanuell fällning, där det inte sällan krävs klättring och sektionsfällning, och bortforsling med Naturnära hästkrafts hästekipage är en oslagbar kombination när man önskar så liten påverkan som möjligt av stora maskiner.