Om oss

OM OSS, VÅR GÅRD OCH VÅRA HÄSTAR

Mia och Hedar klipper gräsmattor på fritidsgården Missveden utanför Hjo.

Ankomst till Lilla Munkebo, vid flytten oktober 2016.

Flyttlasset utanför Kristineborg.

Per och Frej slår slåtterängen vid Grevbäcks kyrka.

Balder och Rebecca, Lilla Munkebo.

Arrow
Arrow
Slider

I oktober 2016 flyttade vi till Lilla Munkebo. Torpstället ligger i Grevbäcks socken, Hjo kommun, den ”lilla trästaden vid Vätterns västra strand”. Flyttlasset gick naturligtvis med häst och vagn! Detta var möjligt eftersom vårt förra ställe, där vi bott sedan 2003, bara låg några kilometer norr om vårt nuvarande hem. Platsen tycker vi är fantastisk med beteshagar intill gårdscentrum och storskogen bakom. Huset är ett gammalt soldattorp under Munkeberg, som enligt uppgift blivit flyttat till platsen. Torpet är tillbyggd med en egen huskropp och smakligt sammankopplad med det gamla. Ladan är gammal och av det mindre slaget, och arbetet är påbörjat för att anpassa byggnaden för vår hästverksamhet utan att ändra exteriören. Skogs- och åkerarealen är inte stor, men ihop med arrendemark så räcker såväl betet som grovfoderproduktionen til för våra djur. Växtodlingen är ekologiskt certifierad. På gården finns också en liten fårbesättning av rasen gotlandsfår och så snart ett hönshus byggts kommer hönsen tillbaka. Gårdens båda katter heter Kurre och Cleo.

Per är prästson från Småland, utbildad lärare och arbetar idag, vid sidan om Naturnära Hästkraft, som lärare på IM-språk , Komvux i Hjo. 2007-2008 gick han kuskutbildningen på Kvinnerstaskolan Örebro. En yrkesutbildning i skogs- och brukskörning med häst. Det var därefter företaget Naturnära Hästkraft startades. Per har sedan gått ett antal instruktörsutbildningar i föreningen Sveriges Hästkörares regi samt kurser i s.k Grön omsorgsverksamhet i såväl LRFs som Hushållningssällskapets regi.

Mia är uppvuxen i Hjo stad, utbildad musiklärare och arbetar på Kulturskolan i Hjo som piano och sånglärare. Hon har också en kantorsutbildning och har tidigare även arbetat som församlingsmusiker i såväl Svenska kyrkan som Missionskyrkan. Anledningen till hästverksamheten på Lilla Munkebo är sannolikt Mias tidiga erfarenhet av ridskola som barn. När drömmen om livet på landet började ta form var hästens plats självklar för Mia. Att det sedan blev mest nordsvenska brukshästar som både används i ridning och körning gjorde inget…

Vi har två döttrar och en son. Flickorna har ett genuint hästintresse och tränar och tävlar regelbundet på sina ponnyhästar, medan sonen hellre prioriterar andra sportaktiviteter.

Våra hästar:

HEDAR Nordsvensk brukshäst, född 1996, e. Ynar 1819, u. Hedda 21737
Hedar är den av våra hästar vi har haft längst. Per köpte honom under kuskutbildningen på Kvinnersta 2008 där Hedar var en av de många skolhästarna. Han lyssnade där till namnet ”Kravall”. Hedar ägdes då av en person som lånat ut honom till Kvinnersta, men som sedan inte hade något intresse av att ha tillbaka honom. Hedar är en famtastisk häst som dragit det mesta och varit med i alla tänkbara miljöer och uppdrag t.ex filminspelningar, uppvisningskörning, SM- i plöjning, skogskörning med griplastarvagn, tandemridning etc etc. Han är både en suverän enbetshäst och en fantastisk spannkörningshäst. Han är vidare Mias ridhäst nummer ett och den som det är tryggast att sätta upp nybörjare på. Hedar är också en bra ledare för flocken.

BALDER Nordsvensk brukshäst, född 1998, e Gorm 1892, u. Lille Mor 21053
Balder kom till oss från Lennart Linsten Bohuslän 2009, men han är född hos Enar Gustavsson i Lidköping. Pers främsta arbetskamrat när det gäller skogsarbete och inomgårdskörning. Ingen annan av våra hästar har lunnat ut så mycket virke och när det handlar om grovtimmer så är Balder det självklara valet. Balder är samtidigt en mycket känslíg individ, men ställer upp på allt om han känner förtroende för den som kör eller rider honom. Han har tillsammans med Hedar varit med på SM i plöjning två gånger sedan han kom till oss, med Roland Wirenborg i tömmarna. Per har tävlat SM i skogskörning med honom en gång och ett flertal DM i skogs- och brukskörning. Balder är för närvarande utlånad till Camilla Perhult, team Dalham, Knutby där han är en uppskattad kurs- rid och körhäst.

FREJ Nordsvensk brukshäst, född 2017, e Torp-Sund 1972, u. Gorma 23156
Frej köpte vi som treåring från vår vän Sigvard Gustavsson i Vittsjö. Frej var då visad som hingst vid avelsvärderingen på Grevagården med resultatet 38 p. I par med Hedar har han gjort åtskilliga uppdrag i skogen framför griplastarvagnen såväl som vid evenemangskörningar. Uppdragen med slåtter av ängsmarker har blivit fler under senaste åren och Frej är en fantastisk häst framför slåttermaskinen. Frej har deltagit i en SM-tävling i plöjning, ett SM i skogskörning och ett antal DM i skogs- och brukskörning. Under sommaren 2017 har han under ett flertal köruppdrag fått vara parhäst med den unga Tora och skola in henne i uppgiften.

”TORA” Nordsvensk brukshäst, född 2013, e Takt 1896, u. Torp Skruva 23560
Tora eller ”Torp-Mäta”, som hon egentligen heter, köptes också från Sigvard Gustavsson. Tora var då ett år gammal. Per hade då önskat sig bidrag till en unghäst när han fyllde 40 år. Detta efter att Torp Unisett 23374, som vi tidigare var delägare i (ägs nu helt av Mias syster Lotta), inte velat bli dräktig, trots flera års försök. Tora gjorde sitt FKP (frivilligt körprov) som treåring och gjorde sitt KBI (körbarhetsintyg) 2017 med 44p. Vid extriörbedömningen fick hon då 39 p som 4-åring. Tora har under sommaren 2017 introducerats i diverse uppdragskörningar, både enbet och i par. Hon har även hunnit vara med som elevhäst vid de kurser vi annordnar i körning. Tora är också en uppskattad ridhäst.

MENOTTI New Forest korsning, född 2013 , e Pralin 93-09-9071, u. Lady Lowina 34-07-2451
Menotti eller ”Totte” som han oftast kallas är Miriams ridhäst. Han kom till oss som treåring och var då grundinriden. Miriam har därefter fortsatt utbilda honom. Han har deltagit på några Pay and Jump och han och Miriam åker regelbundet till ridskolan i Mölltorp för lektionsridning. Totte är en väldigt social och nyfiken häst som gärna vill vara med där det händer. Du kan t.ex inte gå och trimma i hagen utan att du får sällskap…

”JACK” New Forest, född 2014, e. Bakkegaards Pinpoint 206, u. Christalls Jarlotte 1989
Jack är vår yngsta häst. Han heter egentligen ”Torpalyckans Jackpoint”, men kallas alltid bara Jack. Han är Rebeccas ridhäst och kom till oss sommaren 2017, när våra tidigare ponnyhästar hade blivit för små för både Miriam och Rebecca. Trots sin unga ålder är han en fantastisk ridhäst, men har såklart mycket kvar att lära. Han och Rebecca rider regelbundet på Ridskolan i Mölltorp och Rebecca tränar honom flitigt både på ridbanan och i skogen här hemma.