Fägatan

FÄGATAN

Fägatan – unika upplevelser på landsbygden

Arrow
Arrow
Slider

Under namnet ”Fägatan – unika upplevelser på landsbygden” kan vi erbjuda följande:

Landsbygdens ”all inklusive”. Häst-och vagnstur med natur- och kulturguidning, festafton i ladan med närproducerad trerätters måltid, underhållning med berättande och folkmusik m.m., m.m.

I Skaraborgs skogs- och odlingslandskap, närmare bestämt i landsbygden utanför Hjo, trästaden vid Vätterns västra strand, hittar du denna upplevelse. Vi är två familjer som utvecklat idén med Afton vid Fägatan utifrån vår passion för bygden vi bor i, naturen, djuren vi lever med och musiken. När vi var nyinflyttade på våra små gårdar och började restaurera dess betesmarker fick vi en bild av hur jordbruket torde ha sett ut här förr i tiden. Från naturbetesmarkerna och upp till den sedan länge tomma ladugården framträdde en fägata, där korna med all sannolikhet dagligen trampat från bete till mjölkning. Fägatan kantas av klippblock och stora stenar som går i dagen och en rik flora av träd, buskar och växter. I de gamla döda träden är fågel och insektslivet enormt. Våra får och nordsvenska brukshästar återskapar och hävdar nu dessa vackra marker under betessäsong.
Afton vid Fägatan börjar vid parkeringen vid Lilla Munkebo, och med häst och vagn färdas du längs skogsvägar och odlingslandskap. Från höjden ser du Vättern och kanske hör du hur en piga som kular på sina kor från fjärran. Färden avslutas naturligtvis med att åka Fägatan upp till Kärrgården, där du i småbrukarens lilla lada inbjuds till en festmåltid bestående av lokalproducerad mat som avnjuts till folkmusik med kärleken och naturen som genomgående tema.

Under vintersäsongen görs turen med häst och släde om snöföret är tillräckligt.

Bildspel: Afton vid Fägatan 20 november 2016

Bokning och information
Priser:
Vuxna: 980 kr/pers
Barn 3-16 år: 520 kr/pers

Ange ev. specialkost vid bokningen.